• İL PROTOKOLÜ
 • MİLLETVEKİLLERİ
 • KAYMAKAMLIKLAR
 • YEREL YÖNETİMLER
 • KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜKLERİ
 • TİCARET VE SANAYİ ODALARI
 • KALKINMA AJANSLARI
 • KURUMSAL BAĞLANTILAR
 • İL PROTOKOLÜ

  Bartın, Bolu, Düzce, Çankarı, Karabük, Kastamonu, Sinop, Zonguldak... Mazi belleğini aynı havuzda yoğurmuş, tarihi kimliğini aynı iklimde şekillendirmiş kentlerimiz... Hititlerden Friglere, Bizans’tan Selçukluya ve Osmanlıdan Cumhuriyete... Tarihin seyir defterinde hep aynı iklimi, aynı tarihi, aynı medeniyeti şekillendiren Batı Karadeniz’in özde kentleri...

  BARTIN

  BOLU

  ÇANKIRI

  DÜZCE

  KARABÜK

  KASTAMONU

  SİNOP

  ZONGULDAK

  NEDEN DÜZENLENECEK?


  Bartın, Bolu, Düzce, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak illerinin yer aldığı Batı Karadeniz Bölümü; tarih, kültür dokusu, coğrafi ve doğal yapısı itibari ile yalnızca kendi alanının değil Türkiye’nin de kalkınmasında etkin rol alabilecek bir potansiyeldedir. Parçadan bütüne hareketle BAKAF 2018 ile bu potansiyelin açığa çıkarılması hedeflenmektedir.

  NASIL GERÇEKLEŞECEK?


  İstamonu Fuarcılık Ltd. Şti. tarafından düzenlenen BAKAF, 27-30 Haziran 2018 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezinin 9'uncu holünde 7 bin metrekare alanda gerçekleşecek. Fuar alanımızda bakanlıklara, illerin valilik, belediye, sanayi ve ticaret odalarının, üniversitelerinin aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarına, hizmet sektörüne, yüklenici firmalar, yerel markalar, yöresel ürünler, yöreye özgü el sanatları ve coğrafi işaretli ürün stantları yer alacak. BAKAF 2018’de konuk ülke yer alırken, iş geliştirme platformu imkanı da oluşturulacak.

  DİĞER FUARLARDAN FARKI NEDİR?

  BAKAF, Türkiye’nin İlk Bölgesel Fuarı olarak hayata geçecektir. BAKAF, Bartın, Bolu, Düzce, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak illerinin konuk değil, ev sahibi olduğu bir ihtisas fuarıdır. Bu özelliği ile hem ülkemize hem de fuar sektörüne yeni bir soluk getirmiştir.
  Turizm çeşitliliği, keşfedilmemiş güzellikleri, tarım ve sanayinin birlikte geliştiği ve ekonomiye önemli katkılar sunduğu bölgede; mahalli ve yerel idare birimleri, sanayi ticaret odaları, özel kurum kuruluş ve iş dünyası derneklerinin birlikte hareket edeceği BAKAF, Batı Karadeniz adına gerçek bir tanıtım ve iş forumu olma özelliği taşıyacaktır.
  BAKAF 2018 ile illerin tümünün zirai, sınai ve ticari faaliyetlerinin gelişmesine yönelik çalışmalar yatırımcıya doğrudan aktarılma imkânı bulacaktır.

  © Copyright 2018 Bakaf Batı Karadeniz Fuarı